System:
Osób: 53
Czas: 01:01:55 (+0100)
Moduły: forum, galeria, mainpage
Wersja: 170906.1437

Forum Ogłoszenia (66):
25.02, 13:48
FORUM INTERNETOWE Mensy Polskiej (piotrp..1..bogdank)
25.08, 16:58
Lista GR-Szczecin (piotrp)
19.08, 11:43
Sierpniowe spotkanie GR Region Zachodniopomorski (piotrp)
16.09, 21:25
Spotkanie Pl-De w Szczecinie (cichy1024..2..gina)
05.04, 20:09
Spotkanie w Słubicach (cichy1024..13..cichy1024)
« Strona główna

#295. (cichy1024) - Zmiany w Statucie - wyjaśnienia
> W ostatnim biuletynie (ForuM nr 147, marzec/kwiecień 2009r.)
> zapowiadaliśmy , że niebawem opublikujemy propozycje zmian Statutu MP, a
> zmian tych będzie bardzo dużo zarówno w ujęciu jakościowym, jak i
> ilościowym. Zapowiadaliśmy także, że w niebawem odbędzie się referendum
> dotyczące wprowadzenia proponowanych zmian w życie.
> Niestety plany te musiały ulec częściowej zmianie.
>
> Propozycje zmian zostały opublikowane, natomiast referendum zmuszeni
> będziemy rozpisać w późniejszym terminie. W czasie prac nad nowelizacją
> Statutu zakładaliśmy, że stosowna jednostka Mensy International
> (Constitution Mensa Officer), która odpowiedzialna jest za weryfikację
> merytoryczną statutów Mens krajowych, poradzi sobie z naszymi
> propozycjami w miarę sprawnie i szybko. Było to założenie błędne �
> okazało się bowiem, że na akceptację musimy czekać ok. dwa miesiące (po
> pierwsze dlatego, że musimy poczekać w kolejce za innymi Mensami, które
> również się nowelizują, po drugie dlatego, że naszych zmian jest
> naprawdę dużo).
>
> Szukając rozwiązania dla tej sytuacji, która � nie ukrywajmy � mocno nas
> zaskoczyła i znacznie pokrzyżowała plany � wpadliśmy na pomysł, który
> wydaje się być bardzo atrakcyjny: jesienią zrobimy pierwsze w historii
> MP Nadzwyczajne Walne Zebranie; co więcej � jego termin przypadnie w
> okresie rzeczywistej dwudziestej rocznicy powstania MP. Referendum
> zostanie zorganizowane wcześniej (przed terminem Nadzwyczajnego Walnego
> Zebrania), a na samym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu będziemy głosować
> zatwierdzenie zmian Statutu przeprowadzonych w referendum i uchwalimy
> nowe regulaminy (dostosowane do treści nowego Statutu � o ile oczywiście
> zmiany będą zaakceptowane).
>
> A już dziś na stronie MP w zakładce �Dokumenty� zamieszczamy zapowiadane
> dokumenty: tekst nowelizacji Statutu z uwidocznionymi zmianami (tzw.
> tryb zmian), tekst jednolity uwzględniający proponowane zmiany Statutu
> oraz treść uzasadnienia do proponowanych zmian.
> Mamy nadzieję, że okres kilku miesięcy poprzedzających referendum będzie
> doskonałą okazją do przedyskutowania proponowanych zmian w grupach i
> podgrupach, a konstruktywna krytyka przyczyni się do tego, że
> znowelizowany Statut będzie bliski ideałowi.
>
> Zapraszamy zatem na naszą stronę (mensa.org.pl, zakładka �Dokumenty�
> dostępna po zalogowaniu), a także do przesyłania uwag w tej sprawie na
> adres nowelizacja2009@mensa.org.pl
>
> Dorota Rakowiecka
> ===
Brak komentarzy - zaloguj się aby dodać swój.
Galeria:
Zdjęć: 94
Albumów: 14
Komentarzy: 29

Na forum:
Tematów: 335 (ostatnio 0)
Wiadomości: 4724 (ostatnio 0)
Najnowsze: 17.10, 08:49 (martao)

Valid XHTML 1.1!
Valid CSS!
Home | Home
agencja mody Warszawa
| Taniec [x]